ТОМИЛОЛТ МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД ГОВЬ АЛТАЙ АЙМАГ

2018 оны 05 сарын 09

Говь-Алтай аймгийн иргэдийн тавьсан хүсэлтийн дагуу дараах асуудлуудыг шийджээ

 • Говь-алтай аймагт монгол сарлагын  үүлдэр угсааг сайжруулахад 500  сая төгрөг ХХААХҮЯ-наас гаргуулахаар  шийдлээ
 • Зургаан суманд  худаг гаргаж өгнө
 • Дэлгэр суманд ирэх оны төсөвт 1,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй цэцэрлэгийн санхүүжилтийг суулгаж, барихаар шийдэв
 •  90 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй гурван хүн эмнэлгийн  автомашин хүлээлгэж өгөв
 • 2018 онд Цээл, Дарви сумын эмнэлгийн барилгыг ашиглалтад оруулахыг ЭМ-ийн сайдад үүрэг болгов
 • Аймгийн иргэдийн хувьд автозамын асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн үүний дагуу Говь-Алтай аймгийн автозамыг 2019 оны 10 дугаар сард Баянхонгор, Говь-алтай аймгийн замыг дуусгаж ашиглалтад хүлээлгэж өг гэсэн үүрэг өгөв.
 • Дулааны цахилгаан станц барих шийдвэр гаргав. Нийт 10 аймагт баригдах юм. Нэг нь Говь-Алтай аймаг боллоо
 • Тайширын усан цахилгаан станц барьж, 2019 онд дуусгана гэсэн шийдвэр гаргав.
 • 1788 айлын орон сууцны асуудлыг шийдлээ
 • Гурван сумыг эрчим хүчээр хангаж, 2019 он гэхэд шилэн кабелаар холбохоор болов
 • Говь-Алтай аймгийн Солонго хороололд 320 хүүхдийн цэцэрлэгийг 2019 оны төсөвт суулгаж барихаар болов .
 •  Дэлгэр суманд цэцэрлэг барихаар шийдвэрлэв
 • Барилгын цэргийн ангийг Говь-Алтай аймагт байгуулах шийдвэрийг гаргаж холбогох албан тушаалтнуудад үүрэг өгөв.
 • Алтай суманд эмнэлгийн барилгыг судалж 2019 онд төсөвт суулгаж, бүтээн байгуулахаар шийдвэрлэв
 • 960 хүүхдийн сургуулийн тоног төхөөрөмжийг шийдэв. Энэ мэт олон асуудлыг орон нутгийн иргэдийн тавьсан санал, хүсэлтийг үндэслэн газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллалаа.  
Мэдээний талаар?

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх